Bent u (of uw partner) zwanger, VAN HARTE PROFICIAT!
Omdat wij persoonlijk contact met (toekomstige) ouders erg belangrijk vinden vragen wij steeds een afspraak te maken voor een vrijblijvend bezoek. Jullie komen dan een kijkje nemen bij Bavet&Charet, kennis maken met ons en jullie informeren.


INSCHRIJVING


U kunt uw kind inschrijven bij Bavet&Charet vanaf het moment dat u (of uw partner)  zwanger is.

Bij inschrijving wordt u gevraagd om een opvangovereenkomst voor uw kind in te vullen. 
Wij vragen dat uw kind minimum twee keer per week (acht keer per maand) aanwezig zal zijn bij Bavet&Charet. Dit in het belang van uw kind, om de aanpassing vlot te laten verlopen.

Om de overgang van thuis naar de opvang zo vlot mogelijk te laten verlopen voorzien wij drie wenmomenten voor de officiële startdatum. Mama's en papa's zijn helemaal vrij om dit zelf in te vullen. Wij nemen enkele weken op voorhand contact op met jullie om dit alles te bespreken.

Voor inschrijving vragen wij het bedrag van €150.
De inschrijving van je kind is pas definitief na ondertekening van onze overeenkomst en wanneer het inschrijvingsgeld betaald is.
In het inschrijvingsgeld zijn o.a. volgende zaken inbegrepen: verzekering voor uw kind over 3 jaar, wenmomenten, alle administratie (o.a. observatieboekjes, nieuwsbrief,…) die u nodig heeft en krijgt tijdens de opvang en de zekerheid over uw plaats.

Het inschrijvingsgeld kan onder geen enkel voorwaarde teruggevorderd worden.

waarborg

De maand waarin de geboorte van jullie kindje gepland is, vragen wij u een waarborg te storten. Dit ten bedrage van € 250. 
U krijgt hiervan een factuur toegestuurd in de maand van de vermoedelijke geboortedatum. Dit waarborgbedrag wordt verrekend de laatste opvangmaand van uw kindje. 
Indien u twee kindjes hebt in onze opvang dient u geen twee waarborgen te betalen. 
Van uw waarborg wordt enkel gebruikt gemaakt bij wanbetaling.


OPVANGFORMULES


Gewone dagopvang bij Bavet&Charet betreft opvang van 7.00u tot 18.00u, 11u opvang.

Dagopvang

De dagprijs betreft meer dan 5 uur opvang. Deze wordt berekend tot een vast maandelijks bedrag, welke rekening houdt met het aantal dagen toegelaten afwezigheid, ziekte en/of verlof.

Halve opvangdagen

Wij bieden niet alleen volledige opvangdagen aan, ook halve dagen (maximum 5 uur/dag, 1 maaltijd en 1 tussendoortje ).
Een combinatie tussen volledige en halve dagen opvang is mogelijk.

Opvang onderwijssysteem

Wij bieden opvang aan kindjes waarvan de (of 1 van de) ouders in het onderwijs staat.
Deze kindjes mogen tijdens de schoolvakanties thuis spelen.

Flexibele dagopvang

Wij bieden ook de mogelijkheid jullie kindje op te vangen op flexibele dagen.

Wat wil dit precies zeggen?
Jullie kindje komt niet op vaste dagen naar Bavet&Charet, deze dagen zijn door jullie zelf te kiezen. 
Aan het begin van elke maand bezorgen jullie ons een planning met de gewenst opvangdagen.
Wij vragen wel dat jullie kindje minimum 3 dagen per week (12 dagen per maand) naar de opvang komt.

Onze prijzen omvatten:
  • Opvang
  • Maaltijden:  tussendoortjes, warm middagmaal en fruitmaaltijd.
  • Drinken tijdens de opvang
  • Verzorgingsproducten zoals o.a. zinkzalf, neusspoeling,  bodymelk, zonnecrème,… 
  • Spelmateriaal
  • Knutselgerief 
  • Laarsjes om buiten te spelen
Bavet&Charet biedt pampers en doekjes aan. Wij rekenen hiervoor, samen met de afvalverwerking, een luierbijdrag aan van €1,00 per opvangdag. Dit wordt op het einde van elke maand apart gefactureerd. 


FLEXIBELE OPVANG


Omdat wij er ons heel goed van bewust zijn dat gezin, werk en opvang niet altijd de meest eenvoudige combinatie is trachten wij hierin kersverse ouders zo goed mogelijk tegemoet te komen.
Wij bieden u daarom flexibele opvang van 6.00u tot 7.00u en van 18.00u tot 20.00u aan.
Van alle flexibele opvangdagen ontvangt u op het einde van de maand een aparte factuur dat u dient over te schrijven op onze rekening. Deze opvang wordt ook op het fiscaal attest vermeld. De flexibele opvang kan opgenomen worden per kwartier met een kostprijs van €0,34 per minuut. 

Wanneer u gebruik maakt van onze flexibele opvang kan uw kindje genieten van extra’s.
’s Morgens geniet jullie kind een ontbijtje op maat.
’s Avonds, wanneer er geen middagmaal werd genuttigd bij Bavet&Charet bieden wij deze ’s avonds aan. Werd de maaltijd wel genuttigd krijgt jullie kindje een broodmaaltijd aangevuld met verse soep.

Bavet & Charet biedt deze regeling enkel en alleen aan, aan ouders die uitzonderlijk door wergerelateerde omstandigheden niet tijdig (18.00u) in de opvang kunnen geraken.
Wij zijn bewust open tot 18.00u omdat onze visie duidelijk stelt dat kindjes hun avondmaaltijd bij mama & papa moeten kunnen nuttigen.

Vakantieregeling

Elk kalenderjaar heeft u recht op een aantal dagen afwezigheid (door ziekte en/of verlof). Dit aantal dagen zal afhangen van het aantal dagen dat uw kindje wordt opgevangen.

Komt uw kindje:
5 dagen per week, dan heeft u recht op 25 dagen afwezigheid
4 dagen per week, dan heeft u recht op 20 dagen afwezigheid
3 dagen per week, dan heeft u recht op 15 dagen afwezigheid
2 dagen per week, dan heeft u recht op 10 dagen afwezigheid

Deze worden verrekend in jullie vast maandelijks bedrag.

Bavet&Charet is gesloten op de wettelijke feestdagen en brugdagen, van 24/12 tot en met 2/01 en van 20/7 tot en met 31/7.
Feestdagen worden niet terugbetaald, het maandelijks bedrag blijft.


FISCAAL ATTEST


Omdat wij in het bezit zijn van het attest van toezicht geeft dit ons het recht en de plicht om fiscale attesten uit te reiken, waarmee u een deel van de kosten van de opvang kunt inbrengen bij uw belastingsaangifte, met een maximum van €11,20 / dag. 
Jaarlijks ontvangen de gezinnen voor kinderen die in de loop van het vorig kalender jaar in de opvangvoorziening werden opgevangen, een fiscaal attest met vermelding van de betaalde bijdrage. 

Via de kinderopvangtoestalg (Groeipakket) krijgen ouders ook  €3,23 terug per kind, per opvangdag van meer dan 5 uur opvang.

Voor alle details verwijzen wij graag naar de website van Kind & Gezin.